bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Alexandra Beach Thassos

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Alexandra Beach Thassos - Остров Тасос, Потос

Хотелът се състои от 7 модерни, 2 или 3 етажни сгради или бунгала, които чудесно се вписват в общия пейзаж. Трапезарията е просторна, а хотелът има голяма тераса, уютна таверна на плажа с чудно красиви морски пейзажи, шикозен бар, ТВ стая, Интернет достъп /заплаща се/, конферентно оборудване, фризъорски салон, асансьор /не във всички сгради/, паркинг.

Местоположение на Alexandra Beach Thassos, Остров Тасос

4*Alexandra Beach Spa Resort е разположен на тихо място, в покрайнините на Потос, точно на красив плаж сред зелени градини с обилна растителност и добре поддържани алеи, пресечени от малки пътечки . Oт хотела се разкриват чудни панорамни гледки към залива Пефкари. Центърът със своите таверни, барове, забавления и магазини се намира на само 1км от хотела. Автобусната спирка е пред хотела, а пристанището Лимена е на около 38км.

Адрес: Потос, Гърция

Удобства в Alexandra Beach Thassos

Басейнът има зона за деца, тераса, чадъри и шезлонги на басейна и плажа, гимнастически салон, тенис на маса - всичко това е включено в цената. През пиковия летен сезон работи и бара край басейна. Срещу допълнително заплащане се ползват вътрешен затворен басейн, вана, сауна, СПА център, предлагащ множество процедури, миниголф, футбол и баскетбол. Можете да си наемете колело или да се развихрите с някой от водните спортове на плажа. В хотела се провеждат тематични гръцки вечери.

Стаи и настаняване в Alexandra Beach Thassos

Стаите са 210, просторни, модерни и комфортни. Всяка стая има душ, WC, сешоар, радио, телефон, кабелна телевизия, сейф, климатик, обзаведен балкон или тераса.

Почивка и забавления в Alexandra Beach Thassos

Има детски парти клуб /3-12 годишни деца/, който работи от понеделник до събота от 10 до 12:00 и от 15:00 до 17:00. Хотелът разполага с детско игрище, стая за игри. Услугите на аниматор се предоставят срещу допълнително заплащане.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

859лв
688лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1049лв
839лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-20%
2504лв
2129лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-15%
2031лв
1726лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
1375лв
1100лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1678лв
1342лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-20%
1049лв
839лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-20%
859лв
688лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1015лв
812лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1205лв
964лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-20%
1468лв
1175лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-20%
1203лв
963лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1049лв
839лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-20%
859лв
688лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1375лв
1169лв
16-20 Юни
1 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1754лв
1491лв
16-20 Юни
1 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-15%
2517лв
2140лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-15%
2063лв
1753лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1687лв
1349лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-20%
1422лв
1137лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
684лв
663лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-3%
949лв
827лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-13%
684лв
581лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
949лв
806лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-15%
1375лв
1100лв
2-10 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1678лв
1342лв
2-10 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-20%
1049лв
891лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
859лв
731лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
1203лв
1023лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1031лв
825лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1259лв
1007лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-20%
1856лв
1485лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
1203лв
1023лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-15%
2311лв
1849лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-20%
4128лв
3509лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-15%
3333лв
2833лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1015лв
863лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1205лв
1024лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-15%
3554лв
2843лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
4349лв
3479лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-20%
3310лв
2813лв
15-25 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-15%
2742лв
2330лв
15-25 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3005лв
2404лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-20%
2437лв
1950лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1205лв
964лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-20%
4387лв
3509лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
1015лв
812лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
5447лв
4358лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-20%
3373лв
2699лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-20%
2843лв
2275лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
3005лв
2555лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
2627лв
2233лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1203лв
963лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1468лв
1175лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-20%
4881лв
4149лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-15%
4124лв
3505лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Alexandra Beach Thassos, Alexandra Beach Thassos potos, Alexandra Beach Thassos greece, Alexandra Beach Thassos гърция, Alexandra Beach Thassos потос, Alexandra Beach Thassos 2024, Alexandra Beach Thassos цени, Alexandra Beach Thassos мнения, Alexandra Beach Thassos цени 2024, Alexandra Beach Thassos лято 2024, Alexandra Beach Thassos ранни записвания, Alexandra Beach Thassos last minute, Alexandra Beach Thassos hotel, Alexandra Beach Thassos hotel potos, Alexandra Beach Thassos hotel greece, Alexandra Beach Thassos hotel гърция, Alexandra Beach Thassos hotel потос, Alexandra Beach Thassos hotel 2024, Alexandra Beach Thassos hotel цени, Alexandra Beach Thassos hotel мнения, Alexandra Beach Thassos hotel цени 2024, Alexandra Beach Thassos hotel лято 2024, Alexandra Beach Thassos hotel ранни записвания, Alexandra Beach Thassos hotel last minute, александра бийч тасос, александра бийч тасос гърция, александра бийч тасос потос, александра бийч тасос цени, александра бийч тасос мнения, александра бийч тасос цени 2024, александра бийч тасос лято 2024, александра бийч тасос ранни записвания, хотел александра бийч тасос, хотел александра бийч тасос гърция, хотел александра бийч тасос потос, хотел александра бийч тасос цени, хотел александра бийч тасос мнения, хотел александра бийч тасос цени 2024, хотел александра бийч тасос лято 2024, хотел александра бийч тасос ранни записвания