bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Alexandra Beach Thassos

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Alexandra Beach Thassos - Остров Тасос, Потос

Хотелът се състои от 7 модерни, 2 или 3 етажни сгради или бунгала, които чудесно се вписват в общия пейзаж. Трапезарията е просторна, а хотелът има голяма тераса, уютна таверна на плажа с чудно красиви морски пейзажи, шикозен бар, ТВ стая, Интернет достъп /заплаща се/, конферентно оборудване, фризъорски салон, асансьор /не във всички сгради/, паркинг.

Местоположение на Alexandra Beach Thassos, Остров Тасос

4*Alexandra Beach Spa Resort е разположен на тихо място, в покрайнините на Потос, точно на красив плаж сред зелени градини с обилна растителност и добре поддържани алеи, пресечени от малки пътечки . Oт хотела се разкриват чудни панорамни гледки към залива Пефкари. Центърът със своите таверни, барове, забавления и магазини се намира на само 1км от хотела. Автобусната спирка е пред хотела, а пристанището Лимена е на около 38км.

Адрес: Потос, Гърция

Удобства в Alexandra Beach Thassos

Басейнът има зона за деца, тераса, чадъри и шезлонги на басейна и плажа, гимнастически салон, тенис на маса - всичко това е включено в цената. През пиковия летен сезон работи и бара край басейна. Срещу допълнително заплащане се ползват вътрешен затворен басейн, вана, сауна, СПА център, предлагащ множество процедури, миниголф, футбол и баскетбол. Можете да си наемете колело или да се развихрите с някой от водните спортове на плажа. В хотела се провеждат тематични гръцки вечери.

Стаи и настаняване в Alexandra Beach Thassos

Стаите са 210, просторни, модерни и комфортни. Всяка стая има душ, WC, сешоар, радио, телефон, кабелна телевизия, сейф, климатик, обзаведен балкон или тераса.

Почивка и забавления в Alexandra Beach Thassos

Има детски парти клуб /3-12 годишни деца/, който работи от понеделник до събота от 10 до 12:00 и от 15:00 до 17:00. Хотелът разполага с детско игрище, стая за игри. Услугите на аниматор се предоставят срещу допълнително заплащане.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1604лв
1363лв
31.05-08.06
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-15%
1301лв
1106лв
31.05-08.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
5892лв
5009лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-15%
4965лв
4220лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1049лв
839лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-20%
859лв
688лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
4176лв
3550лв
19-26 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
3249лв
2761лв
19-26 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4008лв
3407лв
23.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-15%
859лв
731лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3157лв
2683лв
23.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1049лв
891лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
2031лв
1726лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2504лв
2129лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
3290лв
2797лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3972лв
3376лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-15%
293лв
249лв
26-29 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
407лв
346лв
26-29 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-15%
1203лв
1023лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-15%
1678лв
1342лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-20%
1375лв
1100лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2578лв
2192лв
22-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3260лв
2771лв
22-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
1531лв
1301лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-15%
1266лв
1076лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1624лв
1381лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
1359лв
1155лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3506лв
2980лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
2843лв
2417лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2437лв
2072лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3005лв
2554лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
859лв
688лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1049лв
839лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-20%
678лв
576лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-15%
488лв
415лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
1203лв
1023лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2937лв
2496лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-15%
2407лв
2046лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3508лв
2981лв
23.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
2750лв
2338лв
23.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2192лв
1863лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
1719лв
1461лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
13493лв
11469лв
3-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

28 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-15%
11373лв
9667лв
3-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

28 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1015лв
812лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1205лв
964лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-20%
1324лв
1125лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-15%
1135лв
964лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
17432лв
14817лв
1-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

29 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-15%
15236лв
12950лв
1-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

29 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1476лв
1254лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1741лв
1480лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-15%
949лв
806лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-15%
684лв
581лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1074лв
913лв
21.05-01.06
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1491лв
1267лв
21.05-01.06
на човек

11 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-15%
813лв
691лв
23-29 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-15%
586лв
498лв
23-29 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1321лв
1122лв
27.05-02.06
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1775лв
1509лв
27.05-02.06
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-15%
2321лв
1973лв
15-20 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2889лв
2455лв
15-20 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
1754лв
1491лв
16-20 Юни
1 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-15%
859лв
688лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1375лв
1169лв
16-20 Юни
1 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1049лв
839лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-20%
3671лв
3120лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-15%
3008лв
2557лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2311лв
1965лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
1933лв
1643лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
4176лв
3550лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-15%
3249лв
2761лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2160лв
1836лв
23.06-03.07
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
2785лв
2367лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1781лв
1514лв
23.06-03.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1049лв
891лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-15%
859лв
731лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
3580лв
3043лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
1049лв
891лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
2517лв
2140лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-15%
2063лв
1753лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
859лв
731лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1203лв
1023лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-15%
2631лв
2236лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-15%
2063лв
1753лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2531лв
2152лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3061лв
2602лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-15%
1754лв
1491лв
27.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
1375лв
1169лв
27.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2437лв
2072лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1422лв
1137лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2891лв
2458лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
1687лв
1349лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-20%
1687лв
1434лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
1422лв
1208лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3249лв
2762лв
5-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4007лв
3406лв
5-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-15%
4349лв
3697лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
3554лв
3021лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3310лв
2813лв
7-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
2742лв
2330лв
7-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1219лв
1036лв
15-21 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1446лв
1229лв
15-21 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
3607лв
3066лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-15%
8418лв
7155лв
5-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
6830лв
5805лв
5-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
5892лв
5009лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
4965лв
4220лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
7814лв
6642лв
5-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
3152лв
2679лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
7092лв
6029лв
5-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-15%
1203лв
1023лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
5-12 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-15%
1203лв
1023лв
5-12 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2889лв
2455лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-15%
2321лв
1973лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1203лв
1023лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-15%
293лв
249лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
407лв
346лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-15%
195лв
166лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
271лв
230лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-15%
1097лв
933лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-15%
832лв
707лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1203лв
1023лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-15%
1678лв
1342лв
2-10 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-20%
1375лв
1100лв
2-10 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1203лв
1023лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
1049лв
891лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-15%
859лв
731лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3508лв
2981лв
8-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-15%
2750лв
2338лв
8-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1719лв
1461лв
11-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2098лв
1783лв
11-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-15%
2407лв
2046лв
13-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3069лв
2609лв
13-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-15%
3438лв
2922лв
14-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4347лв
3695лв
14-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
2937лв
2496лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-15%
1259лв
1007лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-20%
2407лв
2046лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1031лв
825лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2063лв
1753лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2517лв
2140лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-15%
2407лв
2046лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
14342лв
12191лв
20.06-27.07
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3069лв
2609лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-15%
2937лв
2496лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
17144лв
14573лв
20.06-27.07
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
2407лв
2046лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3438лв
2922лв
21.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4195лв
3566лв
21.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
1031лв
877лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1259лв
1070лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
688лв
584лв
23-27 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
839лв
713лв
23-27 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-15%
1950лв
1658лв
24.06-03.07
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
1856лв
1485лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2937лв
2496лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
1609лв
1368лв
24.06-03.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2407лв
2046лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3069лв
2609лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-15%
2311лв
1849лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-20%
2407лв
2046лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4128лв
3509лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-15%
3333лв
2833лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1678лв
1426лв
26-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-15%
1375лв
1169лв
26-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4507лв
3831лв
26.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-15%
3750лв
3187лв
26.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1375лв
1169лв
27.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1678лв
1426лв
27.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
3046лв
2589лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3614лв
3072лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
1015лв
863лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1205лв
1024лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
1687лв
1434лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
1422лв
1208лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1687лв
1434лв
5-12 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-15%
1422лв
1208лв
5-12 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3046лв
2589лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3728лв
3169лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-15%
2031лв
1726лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2410лв
2048лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
6747лв
5735лв
8-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-15%
5687лв
4834лв
8-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3838лв
3263лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
4766лв
4051лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-15%
1422лв
1208лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1687лв
1434лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-15%
2891лв
2458лв
12-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-15%
2437лв
2072лв
12-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1687лв
1434лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
1422лв
1208лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3249лв
2762лв
15-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3855лв
3277лв
15-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-15%
2742лв
2330лв
15-25 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
4387лв
3729лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
3310лв
2813лв
15-25 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-15%
3310лв
2813лв
15-20 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
5295лв
4501лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-15%
2742лв
2330лв
15-20 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2437лв
1950лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3005лв
2404лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-20%
1015лв
812лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
3972лв
3376лв
20-26 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-15%
1205лв
964лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-20%
3290лв
2797лв
20-26 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
5447лв
4358лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-20%
4387лв
3509лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
3290лв
2797лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3005лв
2554лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-15%
2843лв
2275лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2437лв
2072лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
4085лв
3472лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-15%
3373лв
2699лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-20%
1687лв
1434лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
1422лв
1208лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3972лв
3376лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-15%
3290лв
2797лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
4634лв
3939лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-15%
3838лв
3263лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
5295лв
4501лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
4387лв
3729лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
5191лв
4413лв
29.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
6100лв
5185лв
29.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
1839лв
1563лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
4209лв
3578лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
2104лв
1788лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-15%
3546лв
3014лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2104лв
1788лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-15%
5760лв
4896лв
11-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
1839лв
1563лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
4965лв
4220лв
11-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1839лв
1563лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2104лв
1788лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-15%
4965лв
4220лв
20-27 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
5760лв
4896лв
20-27 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-15%
3607лв
3066лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
3152лв
2679лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3005лв
2555лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-15%
1657лв
1409лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1922лв
1634лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-15%
2627лв
2233лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3689лв
3136лв
29.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
4484лв
3812лв
29.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
1650лв
1402лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
1385лв
1177лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
2932лв
2492лв
31.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1559лв
1325лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-15%
1294лв
1100лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
3689лв
3136лв
31.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
1031лв
877лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1203лв
1023лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1259лв
1070лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-15%
629лв
535лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-15%
516лв
438лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
420лв
357лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
1444лв
1228лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-15%
1160лв
986лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
344лв
292лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1203лв
963лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1468лв
1175лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-20%
516лв
438лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
629лв
535лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-15%
344лв
292лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1203лв
1023лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
420лв
357лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
839лв
713лв
23-26 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1123лв
955лв
23-26 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
699лв
594лв
25-30 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
889лв
755лв
25-30 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-15%
391лв
332лв
26-30 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
542лв
461лв
26-30 Май
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
755лв
641лв
26-30 Май
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-15%
527лв
448лв
26-30 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1031лв
877лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1259лв
1070лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-15%
3803лв
3233лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-15%
3122лв
2653лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4124лв
3505лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4881лв
4149лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
2887лв
2454лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3417лв
2904лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-15%
6795лв
5776лв
20-27 Авг
4 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
7855лв
6677лв
20-27 Авг
4 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Alexandra Beach Thassos, Alexandra Beach Thassos potos, Alexandra Beach Thassos greece, Alexandra Beach Thassos гърция, Alexandra Beach Thassos потос, Alexandra Beach Thassos 2024, Alexandra Beach Thassos цени, Alexandra Beach Thassos мнения, Alexandra Beach Thassos цени 2024, Alexandra Beach Thassos лято 2024, Alexandra Beach Thassos ранни записвания, Alexandra Beach Thassos last minute, Alexandra Beach Thassos hotel, Alexandra Beach Thassos hotel potos, Alexandra Beach Thassos hotel greece, Alexandra Beach Thassos hotel гърция, Alexandra Beach Thassos hotel потос, Alexandra Beach Thassos hotel 2024, Alexandra Beach Thassos hotel цени, Alexandra Beach Thassos hotel мнения, Alexandra Beach Thassos hotel цени 2024, Alexandra Beach Thassos hotel лято 2024, Alexandra Beach Thassos hotel ранни записвания, Alexandra Beach Thassos hotel last minute, александра бийч тасос, александра бийч тасос гърция, александра бийч тасос потос, александра бийч тасос цени, александра бийч тасос мнения, александра бийч тасос цени 2024, александра бийч тасос лято 2024, александра бийч тасос ранни записвания, хотел александра бийч тасос, хотел александра бийч тасос гърция, хотел александра бийч тасос потос, хотел александра бийч тасос цени, хотел александра бийч тасос мнения, хотел александра бийч тасос цени 2024, хотел александра бийч тасос лято 2024, хотел александра бийч тасос ранни записвания